Všeobecné obchodní podmínky

Prvotním zájmem naší firmy je dodávat zákazníkům objednané zboží včas, v požadované kvalitě, odpovídající platným normám. Spokojený zákazník je naším konečným cílem.


I

Uvedené dodací a obchodní podmínky jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání firmy STENO CZ s.r.o. a jsou součástí veškerých kupních smluv bez ohledu na to, zda odběratelem je fyzická (soukromá) či právnická osoba nebo firma.


II

Dodávky zboží se uskutečňují na základě písemné objednávky. U smluvních partnerů musí být vzhledem k dohodnutým dodacím lhůtám podána v určeném termínu. U ostatních musí být v objednávce udány veškeré náležitosti k identifikaci firmy. Dále objednávka obsahuje druh zboží, požadované množství, případně barvu a termín dodání. Standardní zboží nabízené naší firmou dodáme do 10 dnů, zboží na objednávku (v ceníku označené hvězdičkou) do 1 měsíce. V případě dočasného výpadku skladových zásob u některého z objednaných výrobků upozorní dodavatel odběratele na jeho momentální nedostupnost nejpozději v den, kdy dochází k pravidelným dodávkám zboží do jeho firmy.


III

Sortiment a ceny dodávaného zboží jsou určeny ceníkem/katalogem platným v daném období. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen i sortimentu, o čemž informuje stálé odběratele alespoň 1 měsíc před změnou platnosti. Aktuální informace jsou vždy uvedeny na www.steno.cz.


IV

Dodací lhůta je splněna v případě vlastního odvozu okamžikem naložení, v případě požadavku ze strany odběratele na zaslání zboží okamžikem jejího podání k přepravě, při rozvozu firmou STENO CZ s.r.o. okamžikem převzetí zásilky.


V

Záruční doba je pro všechny výrobky stanovena v souladu s ustanovením zákona, tj. 2 roky. U vybraných výrobků je záruční doba delší a je uvedena v záručním listě včetně podmínek, za kterých ji lze uplatnit.


VI

Závady v dodaném zboží nebo jeho neúplnost je povinen odběratel bezodkladně nahlásit dodavateli. Reklamace od konečného zákazníka se řeší podle reklamačního řádu nebo dohodnutých pravidel. Ke každému reklamovanému výrobku je nutné vyplnit „Reklamační protokol“, který je ke stažení na https://steno.cz/clanky/dokumenty.


VII

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Tyto podmínky se ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky firmy STENO CZ s.r.o.


VIII

Řešení sporu je dle § 14 Zákona o ochraně spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu možné řešit i mimosoudní cestou.

IX

Ke kupní ceně zboží budou připočteny případné poplatky za dopravné v závislosti na celkové výši ceny nákupu, popřípadě také dodatečné poplatky u zboží s nadměrnou velikostí nebo hmotností.